6% Top Up Bonus

Bonus ini dibuka untuk semua ahli di IBGBET dan boleh digunakan pada semua akaun permainan yang ada di IBGBET.

Amaun top-up minima adalah $50.

Turnover yang diperlukan sebelum sebarang transaksi pengeluaran atau pemindahan boleh dilakukan adalah 2 kali amaun top-up ahli tambah bonus yang diberikan. Contoh: Deposit $100 + Bonus $6 = $106 X 2 = $212.

Segala pertaruhan dua-sisi atau sesi permainan seri tidak akan diambil dalam pengiraan turnover.

Bonus maksimum yang diberi akan dihadkan pada $388.

IBGBET mempunyai hak untuk menambah, menolak, mengubah atau menamatkan promosi ini tanpa memberi notis terlebih dahulu.

IBGBET mempunyai hak untuk membatalkan mana-mana bonus yang diberikan atau kredit baki ahli atau akaun permainan disyaki atau didapati dikaitkan dengan kes penipuan seperti cara pertaruhan yang mencurigakan atau penggunaan cara-cara yang dijamin keuntungan atau pengambilan bonus.

Ahli perlu ikuti segala terma dan syarat umum yang dipapar.