Bonanza Hari Jadi

Bonus ini hanya boleh diambil sekali setahun, 3 hari sebelum atau selepas hari jadi ahli IBGBET.

Untuk mengambil bonus ini, ahli perlu bagitahu IBGBET nama akaun ahli, dan kad pengenalan sebagai pengesahan.

Ahli akan dapat bonus dalam tempoh pengesahan yang tidak melebihi 24 jam.

Bonus yang dibagi akan mengikuti bilangan deposit ahli dengan IBGBET. $38 untuk deposit 10 kali dan ke atas; $68 untuk deposit 20 kali dan ke atas; $108 untuk deposit 30 kali dan ke atas.

Bonus amount given will be based on the number of deposits member has made with IBGBET. $38 for deposit 10 times and above; $68 for deposit 20 times and above; $108 for deposit 30 times and above.

Turnover yang diperlukan sebelum sebarang transaksi pengeluaran atau pemindahan boleh dilakukan adalah 10 kali bonus yang diberikan. Contoh: Bonus $108 = $108 X 10 = $1080.

IBGBET mempunyai hak untuk menambah, menolak, mengubah atau menamatkan promosi ini tanpa memberi notis terlebih dahulu.

IBGBET mempunyai hak untuk membatalkan mana-mana bonus yang diberikan atau kredit baki ahli atau akaun permainan disyaki atau didapati dikaitkan dengan kes penipuan seperti cara pertaruhan yang mencurigakan atau penggunaan cara-cara yang dijamin keuntungan atau pengambilan bonus.

Ahli perlu ikuti segala terma dan syarat umum yang dipapar.