100% Bonus Sapaan

Bonus ini hanya boleh digunakan pada permainan mesin slot untuk Lucky Palace, Greatwall 99, Newtown, Rollex11 dan SPORTSBOOK untuk TBSBET.

Deposit minima adalah $100. Bagi TBSBET, deposit minima adalah $300.

Turnover yang diperlukan sebelum sebarang transaksi pengeluaran atau pemindahan boleh dilakukan adalah 30 kali amaun deposit ahli tambah bonus yang diberikan. Contoh: Deposit $100 + Bonus $100 = $200 X 30 = $6000.

Segala pertaruhan dua-sisi atau sesi permainan seri tidak akan diambil dalam pengiraan turnover.

Bonus maksimum yang diberi akan dihadkan pada $388.

Bonus ini hanya boleh diberikan kepada ahli baru sekali sahaja. Tuntutan berulangan atau penggunaan beberapa akaun akan menyebabkan penggantungan akaun ahli atau permainan dan kredit akan ditarik balik sekali dengan bonus yang diberikan.

IBGBET mempunyai hak untuk menambah, menolak, mengubah atau menamatkan promosi ini tanpa memberi notis terlebih dahulu.

IBGBET mempunyai hak untuk membatalkan mana-mana bonus yang diberikan atau kredit baki ahli atau akaun permainan disyaki atau didapati dikaitkan dengan kes penipuan seperti cara pertaruhan yang mencurigakan atau penggunaan cara-cara yang dijamin keuntungan atau pengambilan bonus.

Ahli perlu ikuti segala terma dan syarat umum yang dipapar.