Bonus Rujukan

Bonus ini hanya boleh dibagi kepada ahli yang dirujuk dan tidak pernah jalani sebarang transaksi dengan IBGBET sebelum ini.

Ahli rujukan dapat bonus sebanyak 5% daripada deposit pertama ahli yang dirujuk dengan deposit minima $100.

Ahli dilarang mengunakan informasi bank yang berulang, emel yang sudah didaftar atau keadaan yang serupa untuk ambil bonus ini.

Ahli rujukan perlu bagikan nama ahli yang dirujuk dan butir-butir yang lain untuk pengesahan.

Bonus akan dimasuk ke akaun ahli dalam tempoh masa pengesahan yang tidak melebihi 24 jam.

Turnover sebanyak sekali diperlukan sebelum sebarang transaksi pengeluaran atau pemindahan boleh dilakukan.

Bonus ini hanya boleh dibagi sekali untuk setiap ahli yang dirujuk. Tuntutan berulangan atau penggunaan beberapa akaun akan menyebabkan penggantungan akaun ahli atau permainan dan kredit akan ditarik balik sekali dengan bonus yang diberikan.

IBGBET mempunyai hak untuk menambah, menolak, mengubah atau menamatkan promosi ini tanpa memberi notis terlebih dahulu.

IBGBET mempunyai hak untuk membatalkan mana-mana bonus yang diberikan atau kredit baki ahli atau akaun permainan disyaki atau didapati dikaitkan dengan kes penipuan seperti cara pertaruhan yang mencurigakan atau penggunaan cara-cara yang dijamin keuntungan atau pengambilan bonus.

Ahli perlu ikuti segala terma dan syarat umum yang dipapar.