SYARAT-SYARAT

 1. Isu-Isu Umum
  1. Semua syarat-syarat yang dikemuka berkesan dari 01-01-2015.
  2. Semua peraturan permainan akan mengikuti peraturan di laman web rakan kongsi rasmi kami. Semua kes akan dihantar kepada jabatan perkhidmatan pelanggan rakan kongsi kami. IBGBET berhak untuk mengikuti keputusan terakhir rakan kongsi kami.
  3. IBGBET berhak untuk membatalkan semua taruhan ahli-ahli IBGBET yang disyaki menggunakan Artificial Intelligence (BOTS), atau disyaki dengan taruhan yang tidak sah.
  4. IBGBET sentiasa mengambil memastikan sekuriti untuk pengalaman yang terbaik di laman web kami. IBGBET tidak bertanggung jawab untuk sebarang kehilangan kredit. Jikalau akaun ahli digodam, IBGBET hanya akan bertaggung jawab jika isu-isu sekuriti adalah dari laman web kami.
  5. Untuk menggelakan segala activity yang diharamkan, ahli tidak dibenarkan mengeluarkan kredit mereka tanpa sebarang pertaruhan selepas deposit.
  6. IBGBET berhak untuk tambah dan mengubah sebarang syarat-syarat dan peraturan di laman web tanpa notis. Ahli dinasihatkan untuk dapatkan syarat-syarat dan peraturan yang terbaru.
  7. IBGBET berhak untuk menolakkan akses untuk ahli di sesetengah negara.
  8. Satu akaun bank hanya boleh didaftar dengan satu akaun ahli IBGBET sahaja. IBGBET berhak untuk batal, gantung sebarang akaun ahli atau akaun permainan dengan informasi bank yang sama tanpa notis.


Isu-Isu Sekuriti

 1. Isu-Isu
  1. IBGBET sentiasa mengemas-kini semua elemen di laman web kami untuk memastikan keselamatan ahli kami dari aspek kewangan dan informasi peribadi.
  2. Setiap ahli IBGBET bertanggung jawab untuk memastikan username dan kata laluan mereka adalah selamat dan dirahsiakan. Kami tidak mengalakkan ahli untuk kongsi akaun ahli sesama orang. IBGBET tidak akan bertanggung jawab jika akaun ahli anda disalah-gunakan atau dicuri disebabkan kecuaian ahli.
  3. Semua ahli wajib memberikan informasi peribadi atau informasi bank yang terbaru kepada IBGBET. IBGBET akan proses segala transaksi yang diserahkan oleh ahli-ahli mengikuti informasi-informasi yang terbaru dalam system IBGBET.


Isu-Isu Bank

 1. Isu-Isu
  1. IBGBET berhak untuk memindahkan kredit kepada akaun permainan anda selepas pengesahan deposit anda.
  2. Caj pentadbiran sebanyak $5 akan ditolak dari pengeluaran wang yang kurang daripada $50 secara automatic mengikuti mata wang di negara masing-masing.
  3. Amaun minima deposit pertama adalah $100, $30 untuk setiap transaksi tambah nilai.
  4. Untuk memastikan keselamatan untuk semua ahli IBGBET, kami berhak untuk menolak sebarang transaksi pengeluaran wang yang mempunyai sebarang informasi yang tidak sah atau selaras dengan transaksi sebelum ini.
  5. IBGBET berhak untuk memegang pengeluaran wang jikalau akaun ahli atau akaun permainan anda digantung untuk pemeriksaan dengan activity yang tidak jujur tanpa notis.
  6. Amaun untuk pendaftaran akaun baru, tambah nilai, dan pengeluaran wang berdasar interger. Contoh: $10, $30, $180, $990)
  7. Semua deposit & tambah nilai wajib untuk verifikasi sekuriti slip mesin ATM atau foto untuk transaksi bank online untuk mengelakkan sebarang isu-isu sekuriti yang tidak dikehendaki. Hal ini berkesan kepada transaksi deposit dan tambah nilai melalui mesin deposit tunai, dan pemindahan wang online.
  8. IBGBET berhak untuk meminta bukti deposit yang seterusnya jikalau beberapa transaksi deposit atau tambah nilai diserahkan kepada kami pada masa yang sama.
  9. Semua pengeluaran wang akan diproses dan dipindah ke akaun bank ahli yang didaftar dengan IBGBET selepas masa verifikasi yang tidak lebih daripada dua puluh empat jam.